Korisne informacije

Budite informirani tijekom odmora

Servisne informacije

Turističke informacije

 • TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR LOVRAN
 • Olinfos
  Rezine 4, Lovran
  +385 91 292 4810
  +385 91 576 8271
  olinfos@olinfos.hr
   www.olinfos.hr

 • TIC Lovran
  Trg slobode 1, Lovran
  +385 51 291 740
  info@visitlovran.com
  www.visitlovran.com

 • TURISTIČKE AGENCIJE
 • Olinfos
  Rezine 4, Lovran
  +385 91 292 4810
  +385 91 576 8271
  olinfos@olinfos.hr
   www.olinfos.hr

 • Cromatours
  Šetalište maršala Tita 51, Lovran
  +385 51 619 392
  info@cromatours.hr
   www.cromatours.hr

 • TURISTIČKI VODIČI
 • Udruga turističkih vodiča Liburnia – Opatija
  +385 91 551 0199
  guides.opatija@gmail.com
   www.utvliburnia.hr
 • TIC Lovran
  Trg slobode 1, Lovran
  +385 51 291 740
  info@visitlovran.com
  www.visitlovran.com

Zdravstvene ustanove

 • Ordinacije opće medicine
  9. rujna 3, Lovran
  + 385 51 294 027
  +385 51 291 208
  +385 51 292 080
 • Ordinacija za predškolsku djecu
  9. rujna 3, Lovran
  +385 51 291 042
 • Optike OptiMed
  Šetalište maršala Tita 39, Lovran
  +385 51 490 799
 • Veterinarska ambulanta Opatija
  Stubište Ivana Zavidića 3, Opatija
  + 385 51 701 280
  + 385 51 701 284

Servisne informacije

 • Općina Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, Lovran
  +385 51 291 045
  opcina@lovran.hr
   www.lovran.hr

 • Matični ured Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, Lovran
  +385 51 291 101
 • Župni ured Lovran
  Stari grad 76, Lovran
  +385 51 291 611
 • Erste & Steiermärkische Bank
  Šetalište maršala Tita 41, Lovran
  072 376 690
 • Pošta Lovran
  Šetalište maršala Tita 29, Lovran
  +385 51 525 884, 072 303 304

  HP Express +385 0800 202 202

 • Stubica d.o.o. (Komunalno društvo)
  9. rujna bb, Lovran
  +385 51 291 475
   www.stubica-lovran.hr

 • Reciklažno dvorište Lovran
  Cesta Lovranska Draga bb
  +385 51 564 765
   www.www.komunalac-opatija.hr

 • Benzinska postaja INA
  Šetalište Maršala Tita 13A, Lovran
  +385 91 497 1155
 • Plinska stanica / Gas-Butan
  Šetalište maršala Tita 64b, Lovran
  +385 51 293 729
   www.dundovic-plin.hr
 • Knjižnica Lovran
  Šetalište maršala Tita 29, Lovran
  +385 51 293 035
 • Kemijska čistionica Popeškić
  Žrtava fašizma bb, Lovran
  +385 51 292 192
 • Autopraona Lovor
  Šetalište maršala Tita 22, Lovran
  +385 98 592 329
 • Gumi servis Lovran
  Šetalište maršala Tita 26, Lovran
  +385 95 907 7993
 • Automehaničar Bolješić
  dr. Nilo Cara 4, Lovran
  +385 51 294 970
 • Javna ustanova Park prirode Učka
  Centar za posjetitelje
  Poklon 8, Vela Učka, Ičići
  +385 51 770 100
  info@pp-ucka.hr
   www.pp-ucka.hr

 • Policijska uprava Primorsko-goranska, Ispostava Opatija
  Maršala Tita 151, Opatija
  +385 51 710 111
 • Benzinska postaja za plovila INA, Opatija – Lido, Zert 6, Opatija
  +385 91 497 1161
 • Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Opatija, Zert 3, Opatija
  +385 51 711 249
 • Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
  Viktora Cara Emina 3, Opatija
  +385 51 271 797
   www.portopatija.hr
 • NOVAX, obrt za usluge,
  43. istarske divizije 1/8, Lovran
  +385 51 292 266
  +385 99 340 9911
  info@novax.hr
   www.novax.hr

 • IP reklamni studio
  43. Istarske divizije 1/14, Lovran
  +385 95 900 6907
  info@ipstudio.hr
   www.ipstudio.hr
 • Općina Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, Lovran
  +385 51 291 045
  opcina@lovran.hr
   www.lovran.hr

 • Matični ured Lovran
  Šetalište maršala Tita 41, Lovran
  +385 51 291 101
 • SALAMON d.o.o.
  43. Istarske divizije 1/10, Lovran
  +385 51 294 050
 • La Lavandera (praonica rublja)
  Ulica Lokva 15, Lovran
  +385 91 736 0339
  lalavandera2021@gmail.com
 • Tehnodom Real Estate Agency
  Trg slobode 5, Lovran
  +385 98 919 0478
  tehnodom.lovran@gmail.com
 • Stubica d.o.o. (Komunalno društvo)
  9. rujna bb, Lovran
  +385 51 291 475
   www.stubica-lovran.hr

 • Reciklažno dvorište Lovran
  Cesta Lovranska Draga bb
  +385 51 564 765
   www.www.komunalac-opatija.hr

Dobro je znati

© 2021 | Turistička zajednica Općine Lovran.