O nama

Turistička zajednica općine Lovran je pravna osoba osnovana radi promicanja i unaprjeđenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na području općine Lovran.

Ustroj i način rada turističke zajednice je utvrđen odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, Zakona o turističkoj pristojbi, te drugim provedbenim propisima.

Turistička zajednica općine Lovran osnovana je 1994. godine sa sjedištem u Lovranu.

Obvezatni članovi turističke zajednice općine ili grada su sve pravne i fizičke osobe, koje na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Zajednicu predstavlja Predsjednik Turističke zajednice, a zastupa direktor Turističke zajednice na način utvrđen Zakonom i Statutom.

Predsjednik TZO Lovran: Bojan Simonič, mag.oec.

Direktorica TZO Lovrana: Zvijezdana Klobučar Filčić

Tijela Turističke zajednice su:
1. Skupština – članovi Skupštine

2. Turističko vijeće – članovi Turističkog vijeća
3. Predsjednik Turističke zajednice

Turistička zajednica općine Lovran (TZO Lovran)

  • Trg slobode 1, 51415 Lovran
  • +385 51 291 740
  • info@visitlovran.com
  • www.visitlovran.com

OIB 56340088575

Poslovna banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN HR9824020061100111833

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Lovran uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakone je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Turistička zajednica općine Lovran javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Turističke zajednice općine Lovran na sljedeće moguće načine:

  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@visitlovran.com
  • poštom na adresu: Turistička zajednica općine Lovran, Trg slobode 1, 51415 Lovran,
  • osobno na adresu: Turistička zajednica općine Lovran, Trg slobode 1, 51415 Lovran, od 09:00 do 12:00 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrazac-Zahtjeva-PPI (docx)
Obrazac-Zahtjeva-PPI (pdf)

Službenik za informiranje:
Zvijezdana Klobučar Filčić
T: +385 (0)51 291 740
e-mail: info@visitlovran.com

Godišnja izvješća ZPPI
ZPPI 2023
ZPPI 2022
ZPPI 2021
ZPPI 2020

© 2021 | Turistička zajednica Općine Lovran.