Multimedija

Sve fotografije i videozapisi vlasništvo su visitlovran.com i zaštićene su međunarodnim zakonima o autorskim pravima. Niti jedna slika ne smije biti podvrgnuta iskrivljavanju ili modificiranju. Odgovornost za bilo kakve štete kao posljedica neovlaštene uporabe slika u potpunosti je na korisniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili posebnih zahtjeva, kontaktirajte nas na e-mail: info@visitlovran.com

© 2021 | Turistička zajednica Općine Lovran.